Zalktis

Dodies uz kontakti vai zvani – 294-814-73, lai iegādātos šo zīmi!

Sudraba zalktis

Zalkša zīmes kulons, sudrabs, 925 prove.

Es uzaugu māmiņai
Gara ceļa gājējiņš:
Lauvas vīta man grožiņa,
Zalkša pīta pātadziņa,
Lauva manim ziergus jūdza,
Zalktis ceļu ritināja.

/Daina 31737/

Zalktis. Garīguma, vieduma un gudrības simbols. Zalktis ložņā gan pazemē, gan virszemē un tāpēc zina vairāk kā citi un pastāsta to mums. Zintnieku, viedo un citu zinātāju zīme.

Bronzas zalktis zimes kulons

Zalkša  zīmes kulons, bronza.